LÖN
Tyresö kommun fortsätter sin positiva utveckling när det gäller att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen för 2023 visar att anställda inom Tyresö kommun för fjärde året i följd har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten.

Tyresö kommun har för 2023 en löneskillnad på −0,3 procent vilket betyder att den lilla löneskillnad som finns är till kvinnornas fördel. Enligt diskrimineringslagen ska de oviktade löneskillnaderna ligga inom ett spann om ±1 procent för att räknas som jämställda i lagens mening. Tyresö kommuns resultat innebär att kommunen för fjärde året i rad uppfyller kriteriet om jämställda löner.

– De handlingsplaner och åtgärder som har vidtagits för att få bukt med ojämställda löner på arbetsmarknaden har gett tydliga resultat i Tyresö. Det visar att det går att nå jämställda löner, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Analyserar löneskillnader Kartläggningen analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likadant arbete, samt löneskillnader i kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrken som betraktas likvärdiga (till exempel samma svårighetsgrad och utbildningskrav). Resultatet av lönekartläggningen visar att lönerna i båda kategorierna är jämställda.

– Jämställda löner bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur skapar möjligheter för en väl fungerande kommun, avslutar Anita Mattsson. 

Dela