Sköra äldre som skickas runt mellan vårdmottagningar, hemmet och akutmottagningar är ett vanligt problem i Region Stockholm. Det leder till längre köer på akuten och inte minst lidande för äldre, det menar hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S).

Nu vill regionstyret skapa en mer sammanhållen sjukvård för äldre med vårdplatser av högre kvalitet och där samarbetet med kommunerna underlättas.

– Det är ovärdigt Sveriges rikaste region att vi inte har en bättre sjukvård för äldre. Därför tar vi nu för första gången fram en helhetsplan för hur sjukvården
för äldre ska se ut i Region Stockholm, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm.

Helhetsplanen handlar både om att äldre ska ha en trygg vårdkontakt på sin vårdcentral med en fast läkare och att säkerställa att specialistvården för äldre, geriatriken, håller en hög kvalitet i hela regionen.

– Du ska ha en fast läkare på din vårdcentral. Det är det allra viktigaste vi kan göra för att skapa en tryggare vård för äldre i Stockholm. Därför fokuserar vi
på vårdcentralerna och har nu en konkret plan för hur vi ska få fler läkare på plats, fortsätter Talla Alkurdi.

Men när du blir så sjuk att du behöver specialistvård ska även den finnas där för dig och hålla hög kvalitet, menar Talla Alkurdi. Idag har vissa mottagningar inte rätt utrustning vilket leder till onödiga transporter, ibland över hela länet mitt i natten. Vad innebär det här för tyresöborna?

– Att tyresöborna över 65 år kommer få en bättre och tryggare vård. Äldre ska inte behöva skickas genom Stockholmsnatten för att det saknas röntgen eller
syrgas inom geriatriken. Vi inför bland annat geografiska äldreområden så att det blir tydligare vilken specialistvårdsmottagning olika kommuner tillhör. Målet är att samarbetet mellan kommunal vård, vårdcentral och specialistvård kommer bli bättre, där ser vi stora brister idag, avslutar Talla Alkurdi.

Dela