Sommarens rekordvarma väder har skapat trängsel vid Tyresös badplatser. Men värmen och bristen på nederbörd har också lett till brist på foder till betesdjur. Tyresö kommun meddelar på sin hemsida att kommunen har mottagit frågor från djurägare här i Tyresö, om att ges möjlighet att skörda ängsmarker.

Dock meddelar Tyresö kommun att de mesta av marken redan är skördad, men att intresserade kan kontakta statsbyggnadsförvaltningen. Kommunen kan också vara behjälplig med att fastställa vem som äger mark, som skulle kunna användas tillfälligt för slåtter.

Enligt SMHI kommer hettan fortsätta i och med att högtrycket över Östra Svealand håller i sig.

Foto: TN |

Dela