Intresset var stort när föreningen Attention Haninge-Tyresö bjöd in till en föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I en fullsatt lokal i föreningsgården kvarnhjulet samlades under torsdagskvällen föräldrar och personer som arbetar med barn med autism och ADHD för att lära sig mer om diagnoserna. Föreläste gjorde Anna Sjölund, författare som skrivit flera böcker i ämnet.

Attention är en intresseförening som arbetar för att hjälpa och stödja familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) , anhöriga, intresserade och de som i sin profession kommer i kontakt med målgruppen. Dit hör bland annat diagnoserna ADHD och Autism som stod i fokus under torsdagskvällen när föreningen bjudit in en föreläsning med författaren Anna Sjölund, aktuell med böckerna ”Hantera, utvärdera, förändra, med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik”, som hon skrivit med Bo Hejlskov Elvén och ”Autism och ADHD i skolan- handbok i tydliggörande pedagogik”, som hon skrivit med Cajsa Jahn, Ann Lindgren och Malin Reuterswärd.

Intresset att lära sig mer om diagnoserna var stort. Förutom att berätta mer om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar i vardagen och varför olika situationer kan uppstå, delade också Sjölund med sig av en rad olika tips om hur man kan jobba med barn och unga med ADHD och autism. Åhörarna fick bland annat lära sig om att energiinventera, att rita det man berättar och vilken skillnad det kan göra att tydliggöra när saker börjar och slutar.

Föreläsningen avslutades med ett medskick från Anna Sjölund om vikten av att anpassa stödbehoven och de krav vi ställer efter hur mycket barnen orkar och att det är något vi vuxna gör hela tiden i vår vardag. Sjölund exemplifierade med att själv föreställa sig en dag då man har mycket energi och hinner göra hur mycket som helst medan vi andra dagar är trötta och föredrar Netflix och hämtmat.

– För att känna mening behöver det vara begripligt. Vi behöver ta bort tankefällan att barn kan om de vill för det handlar inte om det. Dessutom är den ojämna dagsformen välkänd. Hur kan det vara så att vi kräver av yngre barn som kan ha autism och ADHD att de ska varje dag ska prestera på samma höga nivå. Det är klart att man behöver kravanpassa.

 

Foto: TN Tyresö Nyheter | Anna Sjölund föreläste om varför olika situationer kan uppstå för barn med NPF och delade med sig av tips för att få vardagen att fungera.

Dela