Debatt

Regeringen överger sjuka och barnen i skolan

24 februari 2024, 22:37|

I en tid av svår ekonomisk kris för landets kommuner och regioner står regeringen fast vid en politik som innebär nedskärningar och massvarsel i välfärden. Det pågår en nationell välfärdskris. Landets regioner som har ansvar för sjukvården har 24 miljarder i underskott. Regions Sörmland tvingas varsla 10 procent av [...]

Stoppa slakten av folkbildningen

21 december 2023, 08:00|

Regeringens budget för 2024 har många brister. Välfärdens underfinansiering, kapitulationen i klimatarbetet och bristen på en expansiv ekonomisk politik som investerar i framtiden. Men det finns ett annat område där [...]