Nyheter

Spadtag för 205 nya bostäder i Södergården

19 april 2024, 11:55|

När bostadsbyggandet har tvärnitat i hela landet går Tyresö kommun i en lite annan riktning. Bostadsbolaget Klövern satte spaden i marken för ett av två planerade projekt i kommunen. Nu startar bygget av 205 bostäder i Södergården i Trollbäcken. Klövern har också ett kommande projekt i Bäverbäcken bredvid golfbanan. [...]

  • Foto: Liza Simonsson Skolchef Ulrika Månsson

Föräldrar ger förskolor höga betyg

17 april 2024, 19:34|

I en nyligen genomförd enkätundersökning av förskolorna i Tyresö ger 1 656 vårdnadshavare förskolorna höga betyg. Resultaten visar en positiv syn från föräldrarnas sida, där 97 procent av dem [...]

Nya busshållplatser vid Norra Sköndal

1 april 2024, 10:59|

Busshållplatserna vid Norra Sköndal, Tyresövägen, är en viktig bytespunkt för många resenärer. Hållplatserna är idag inte anpassade för den stora mängd bussar som kör förbi och stannar. Nu planerar [...]

Ett idéburet offentligt partnerskap

22 mars 2024, 11:42|

DEMOKRATI Tyresö kommun har tagit sitt första steg i att ingå i ett idéburet offentligt partnerskap. Youth 2030 Movement har som målsättning att skapa bättre möjligheter för unga med [...]

Verktyg för språkstöd

21 mars 2024, 12:06|

KUNSKAP Lingio är ett digitalt verktyg som ger personal inom vård och omsorg möjlighet att på ett lätt och enkelt sätt kunna utveckla och förstärka sina språkkunskaper i svenska [...]