Annonser

Kontakt, annonsering

Niklas Wennergren och Martin Nilsson
Tel: 076 772 50 25
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu

Bokning av annons

Bokning av annonsplats för färdigt material ska ske senast två veckor före tryckdag. Färdigt original i pdf-format ska vara Tyresö Nyheter tillhanda senast en vecka före tryckdag.

Annons som ska produceras av Tyresö Nyheter bokas senast tre veckor före tryckdag. Material i form av manus, bilder och dylikt för produktion av annonser ska vara Tyresö Nyheter tillhanda senast två veckor före tryckdag.

Allt annonsmaterial mejlas till: redaktion@tyresonyheter.nu.

Kontakta vår annonssäljare vid frågor om digitalt material eller material som ska produceras av Tyresö Nyheter.

För information om annonsstorlekar, se annonsmoduler

För utförlig information om annonsmaterial, se dagspress.se