Tyresö är en växande kommun och därför växer också behovet av kommunala lokaler. Fram till år 2030 beräknas kommunen växa med över 12 000 personer och prognosen räknar med att det då kommer bo över 60 000 i kommunen.

 

I lokalförsörjningsplanen för grundskolan beräknas ett stort behov av nya grundskoleplatser i framförallt centrumområdet. Men även små ökningar i östra Tyresö och i Trollbäcken beräknas.Lösningen som presenteras i lokalförsörjningsplanen är stora skolor med elever hela vägen från förskoleklass till nionde klass, så kallade f-9 skolor. Vilket enligt beräkningarna riskerar att istället skapa överskott i Östra Tyresö och Trollbäcken.

– Vi socialdemokrater tycker att det är fel väg att gå, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande. Att bara inrikta sig på att bygga stora skolfabriker riskerar att utarma kommunens mindre skolor.

– Många barn och föräldrar föredrar mindre skolor, fortsätter hon. Då är det ledsamt ifall det slutar med att vi bara har stora skolor med runt 1000 elever i varje, det finns ingen valfrihet i det.

Största medborgarinitiativet

En ny skola ska snart påbörjas i Fornuddsparken, den blev föremål för det största medborgarinitiativet i Tyresös historia då många i Fornudden anser att man förstör Fornuddsparken.

 Anita Mattsson (S), anser att det är en felpanering av den moderatledda Alliansen.

Slöseri med skattemedel

– Den nya skolan kommer att få konsekvenser för andra skolor i området, menar hon. Mindre skolor, precis som Sofiebergskolan kommer att bli tvungna att läggas ner.

– Vi socialdemokrater tycker att vi istället borde utveckla våra mindre skolor, berättar hon. Tyresö ska inte bli en kommun där mindre skolor läggs ner, utan en kommun där vi har flera olika typer av skolor.

Den nya skolan i Fornuddsparken beräknas också att bli mycket dyrare än att bygga ut befintliga skolor i området. Kostnaden beräknas vara ungefär sex gånger större för den planerade skolan i Fornuddsparken.

– Det är inte en seriös hantering av skattemedel, säger Mattsson. När det finns billigare alternativ så bör man också titta på det. Det handlar om en hållbar ekonomisk situation för kommunen.

Foto: TN |

Dela