Sedan 2015 har antalet öppenvårdsbesök per Tyresöbo minskat från i snitt 7,1 per år till 6,5
(år 2021). Tyresöborna besöker alltså allt vårdcentraler och andra öppenvårdsmottagningar
något färre gånger.

Mest minskar vårdbesöken i Bollmora östra/Krusboda där antalet besök minskat kontinuerligt
från nästan nio besök år 2015 till lite drygt 7 besök år 2021.

Om minskningen beror på pandemin, sämre tillgänglighet eller en friskare befolkning framgår
inte av statistiken, men låt oss hoppas på det senare. Fortfarande är det dock flest besök i Bollmora och färre besök i Östra Tyresö och Trollbäcken. Därmed visar alltså statistiken det som visats så många gånger förr – vårdbehoven beror också på klyftor och skillnader i samhället. Dessa finns kvar, men minskade faktiskt något i Tyresö under andra halvan av 2010-talet, sett till antalet vårdbesök. Ska den utvecklingen fortsätta behövs en vård som möter medborgarnas behov.

Foto: TN TN |

Dela