Det är inte alltid bra nyheter når ut. I tider av ökande antibiotikaresistens är dock minskad
användning av antibiotika just en sådan.

Sedan 2007 har antalet recept per invånare i Tyresö mer än halverats. Det är en tydlig signal
att sjukvården – men också vi som kommuninvånare – förstått att det finns ett problem med
att antibiotikan blir mindre effektiv ju mer vi använder den.

Antibiotikan ska verkligen göra nytta när den som mest behövs. Det har vi alla ett ansvar för – och glädje av. Lite är det som klimatfrågan. Vi har kommit en bra bit på vägen – men vi har mer kvar att göra för att hindra det som kan bli en långsiktig katastrof. Och det kräver att vi gör det
tillsammans.

Men just idag kan vi glädjas att utvecklingen går åt rätt håll.

Foto: TN |

Dela