När Kristdemokraterna och Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna fick igenom sin budget för 2019 i riksdagen under hösten så skars anslagen till Arbetsförmedlingen ner drastiskt. Nu börjar konsekvenserna av beslutet att få effekt runt om i landet.

Myndigheten har redan varslat 4500 personer för uppsägning och nu börjar lokala kontor stängas ner. I Stockholmsområdet kommer sju kontor att stängas ner helt, bland annat det i Tyresö. Det är en tredjedel av alla kontoren i regionen.

Den budget som röstades igenom av KD, M och SD har fått stark kritik för att inte vara tillräckligt beredd och för att konsekvenserna inte är ordentligt utredda. Många har hävdat att konsekvenserna av budgeten har varit svåra att förutspå och att vi fortfarande inte vet hur stora och vilka konsekvenser den kommer att få.

Även lokala politiker i Tyresö är starkt kritiska till budgeten och framförallt beslutet att skära så mycket i budgeten för Arbetsförmedlingen. Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande säger att det kommer få stora konsekvenser för Tyresö.

– Budgeten är dåligt utredd, menar hon. Vi kommer har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av den och beslutet om att skära ned på Arbetsförmedlingen är bara ett sätt att vältra över statliga kostnader på en hårt ansträngd kommunal ekonomi över landet.

– Jag är inte emot en reformering av Arbetsförmedlingen, säger Anita Mattsson (S). Men det måste ske genomtänkt, klokt och långsiktigt. Nu har vi ingen aning om omfattningen av konsekvenserna för oss som kommun. Vi vet att det kommer innebära ökade kostnader och ökad arbetsbörda för de enheter i kommunen som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder men i vilken omfattning är omöjligt att veta.

 

De kontor som stänger ner i Stockholmsregionen är:
Märsta

Stockholm City

Stockholm etablering i Spånga

Stockholm Farsta

Tyresö

Täby

Upplands väsby

Foto: TN Jenny Ivarsson | Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö Anita Mattsson (S) är upprörd över den budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Svergiedemokraterna drev igenom tillsammans.

Dela