Nu startar FTI arbetet med att byta ut behållarna på samtliga ÅVS:er i Tyresö. Förhoppningen är att de nya behållarna ska upplevas som snyggare och bidra till ökad insamling och återvinning

– Det är vår förhoppning att våra återvinnare nu ska uppleva stationerna mer tillgängliga, enhetliga, snygga och trevliga av Tyresö invånare, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).När alla byten är genomförda kommer behållare för alla fem förpackningsslagen pappers-, plast-, metall-, färgade och ofärgade glasförpackningar, dvs utom tidningar, att ha bottentömmande behållare. Dessa insamlingsbehållare kräver mindre yta och är lättare att placera ut. Byte av tömningssystem pågår även i Vallentuna. Motsvarande systembyte har tidigare genomförts i exempelvis Täby, Vaxholm, Österåker, Huddinge, Värmdö och Sundbyberg.FTI ber om överseende med att bytesarbetet eventuellt kommer innebära störningar och svårigheter med att använda en återvinningsstation när byte pågår. Man bedömer att det kan ta ett par timmar per återvinningsstation, eftersom alla behållare kan behöva omplaceras på platsen. Arbetet med behållarbyten och renoveringar har planlagts i gott samarbete med Tyresö kommun.– Ändringen av tömningssystem är en del av vårt fempunktsprogram som vi arbetar efter för att öka insamling och återvinning, säger Annika Ahlberg.Källa: recyclingnet.se

Foto: TN |

Dela