Det har gått ungefär ett halvår sedan covid-19 smittan upptäcktes i Sverige. För Sverige och Tyresö har detta varit en tid med prövningar och mänskligt lidande. Tyresö nyheter tog kontakt med Tyresö kommun för att uppdatera sig om arbetet för att begränsa smittan.

Aktuell smittoläge i omsorgsverksamheterna

Precis som Mitti Tyresö rapporterade om tidigare under veckan finns det sedan i måndags inga konstaterade Corona-smittade vid något av Tyresös fyra vård- och omsorgsboenden. Det har inte hänt sedan första fallet upptäcktes. Inte heller finns det någon Corona-smittad i Tyresö andra omsorgsverksamheter.

Skyddsutrustning 

Tillgången till skyddsutrustning har varit utmanande för stora delar av Sverige under pandemin. I Tyresö har det dock under hela perioden funnits tillgång till den skyddsutrustning som behövts, utifrån de rekommendationer som har utgått från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. I nuläget är tillgången fortsatt mycket god.

Provtagning bland personal, boenden samt smittspårning

Personal i verksamheterna har sedan en lång tid tillbaka haft möjlighet att testas för Covid 19 vid sjukdomssymptom. Fokus har legat på att få tillbaka anställda med mycket milda symptom i arbete. I dagsläget erbjuder regionen gratis provtagning av aktiv Covid 19 infektion samt antikroppstest till samtliga medborgare, och verksamheternas medarbetare använder sig av detta erbjudande vid behov.

Personalresurser

På vissa vård- och omsorgsboende såg förvaltningen inledningsvis ett stort personalbortfall. På grund av detta startade HR-avdelningen en särskild bemanningspool utifrån covid-19 läget för att kunna stötta verksamheterna om många medarbetare blivit sjuka. I dagsläget har ingen utförare ett högre personalbortfall än normalt.

Coronateam inom hemtjänsten

För att säkerställa en trygg omvårdnad, hushålla med skyddsmaterial och samtidigt erbjuda en säker arbetsmiljö har hemtjänsten inrättat ett coronateam som består av ett antal medarbetare från hemtjänsten. Teamet har fått riktade utbildningsinsatser och har alltid tillgång till full skyddsutrustning.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig om kommunens arbete:

-Jag är väldigt stolt över att Tyresö kommun bedriver ett framgångsrikt och bra arbete. Det är tack vare engagerad och kompentent personal på boendena och i förvaltningarna som gjort detta möjligt. Om personalen ska ha bra förutsättningar att fortsätta göra ett bra arbete, krävs att alla invånare i Tyresö fortsatt följer Tyresö kommun och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Foto: TN |

Dela