Kulturskolan planerar att genomföra en ettårig försöksverksamhet som heter ”Dansa utan krav”

Projektet riktar sig till tjejer mellan 13-18 år med psykisk ohälsa och går ut på dansträning två gånger i veckan, utan krav på prestation. Aktiviteten kommer att vara gratis.

Metoden baseras på danspedagogen Anna Dubergs forskning och studier visar att deltagarna får högre självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men också minskad användning av smärtstillande mediciner.

Eftersom antalet tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär ökar, har Region Stockholm bjudit in till, informerat och utbildat personal i metoden ”Dansa utan krav”. En av kulturskolans danspedagoger har gått utbildningen.

Erbjudande om att ingå i projektet kan ske genom samverkan med gymnasiets skolhälsovård och/eller socialtjänsten. Enligt kulturskolan kan kommunen genom att erbjuda ”Dansa utan krav” bidra till en långsiktig investering i ungdomars hälsa. Flera kommuner i landet har redan startat och resultaten är positiva. Kultur och fritidsnämnden beviljade den 20/5  30 000 kr till projektet som täcker löner, administration och material.

 

Foto: TN |

Dela