Den 19 september är det dags för val i Svenska kyrkan. Ska kyrkan fortsatt vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde? Det är valets stora och viktiga fråga.

 

Vi socialdemokrater vill låta samma värderingar råda inom kyrkan som i samhället i övrigt, nämligen respekten för allas människors lika värde. Det kan vara lätt att ta för givet, men faktum är att dessa värderingar står på spel i kyrkovalet 19 september. Därför har vi Socialdemokrater valt att redovisa ett antal tydliga ställningstaganden inför det kommande valet till Tyresö församling, Stockholms stift och kyrkomötet:

* Svenska kyrkan ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.

* Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet. Det innebär till exempel att också framöver ska kyrkan vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla. 

* Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd. 

* Den ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer. 

* Den ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till en grön omställning.

Vi Socialdemokrater vill alltså att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Högerkonservativa och nationalistiska krafter vill istället använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Några av oss kommer kanske ihåg Sverigedemokraternas utträde ur Storkyrkan i samband med riksdagens högtidliga öppnade 2010. Ilskan berodde på att biskop Eva Brunne i sin predikan talade om rasism och främlingsfientlighet. 

Sverigedemokraterna och liknande grupper finns representerade på Svenska kyrkans alla tre nivåer. De inledde sin politiska karriär i Svenska kyrkan och kandiderade till kyrkomötet och Stockholms stift 2001. Först 2010 fick Sverigedemokraterna plats i riksdagen. I det senaste kyrkovalet fick Sverigedemokraterna 24 mandat av 249 i kyrkomötet, 7 mandat av 91 i Stockholms stift och 4 mandat av 35 i Tyresö församling. 

I årets val finns en ny gruppering som står till höger om Sverigedemokraterna nämligen Alternativ för Sverige. Deras förstanamn på Stockholmslistan är Tyresöbo och tidigare Sverigedemokrat. I deras valmanifest står det bland annat att man vill att ”skolavslutningar hålls i kyrkan, med präst, kristna psalmer och nationalsången” och att ”kyrkan återgår till en ordning där äktenskapet är förbehållet man och kvinna” samt att ”kyrkan verkar för att stoppa moskébyggen, böneutrop och andra uttryck för islamisering av Sverige”. Det är starka formuleringar som inte hör hemma i en demokratisk folkkyrka.

Senast den 19 september kan du som är medlem i Svenska Kyrkan vara med och påverka vilka värderingar som ska styra. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter vrida klockan tillbaka, utan låt kyrkan vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde. Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet.


Iréne Pierazzi och Anita Mattsson

kandidater för Socialdemokraterna i valet till kyrkofullmäktige i Tyresö församling

Foto: TN Socialdemokraterna | Iréne Pierazzi och Anita Mattsson

Dela