Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun, det är visionen och ledorden sedan Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna efter valet 2018 tog över den politiska ledningen i kommunen. Vi vill att skapa en fysisk lärmiljö där alla elever får tillgång till en bra, trygg och flexibel undervisning och lärare ges de bästa pedagogiska förutsättningar för undervisning i moderna lokaler.

Vi kan se att våra gemensamma satsningar har gett effekt. Skolresultaten är de bästa på 5 år. Samtidigt har Tyresös grundskolor har gått från 18 miljoner i underskott till en budget i balans. Det möjliggör fortsatta investeringar för att nå våra mål.

För att nå våra mål har vi satsat på att öka andelen behöriga lärare, en ökad skolpeng, säkra verksamheterna för barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), öppnat en resursskola med behandling, infört KRAV-certifiering på maten samt skjutit till resurser på elevhälsan. 

Språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för elevers kunskapsinhämtning. Därför har vi genomfört en riktad satsning på skolbiblioteken, alla skolor har nu tillgång till böcker för att främja läsandet. 

Pedagogernas arbetsmiljö påverkar också barnens utbildning. Satsningar på verksamheternas inne och utemiljö har därför genomförts. I förskolan har nu alla medarbetare arbetskläder, en viktig arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga.Sammantaget har alla dessa satsningar har varit bra och nödvändiga för att stärka barnens möjligheter till bra utbildning. Men vi är inte nöjda. 

För att fortsätta vår resa mot Sveriges bästa skola och skapa en lärmiljö som möter barns behov och för att stärka förutsättningarna för lärares pedagogiska insatser behöver vi fortsätta investera. I stora elevgrupper riskerar barnen att inte bli sedda och inte få den trygghet och det lärande som de har rätt till. Vi ser att förskoleklasserna inte är nere på de nivåer vi vill, därför lägger vi en särskild ekonomisk satsning för att minska barngrupperna. 

Våra barns förskola och skola, är en satsning på framtiden. Som nybliven ordförande för barn- och utbildningsnämnden vill jag att barn och ungdomar i Tyresö ska ha alla möjligheter att lyckas. Det ska gälla oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. 

Klara Watmani (S)

Ordförande i barn och utbildningsnämnden i Tyresö

 

Foto: TN Tyresö Nyheter | Klara Watmani (S)

Dela