Det är svåra tider nu, för Tyresöbor och för företagare. Inflation med skenande matpriser, höga elpriser och fortsatt höga priser på drivmedel tömmer folks plånböcker och företag har svårt att gå runt. 

Dessa prishöjningar drabbar givetvis också kommunen. Lägg därtill att den skenande inflationen leder till kraftigt höjda pensionskostnader som gör att Sveriges kommuner och regioner går på knäna. Även en kommun som Tyresö, som under senaste mandatperioden haft en välskött ekonomi och i grunden är väl rustade står nu inför stora utmaningar, på grund av faktorer som det finns lite eller ingen rådighet över.

Arbetslösheten riskerar att skjuta i höjden, barn och unga riskerar att hamna i fattigdom, föräldrar har svårt att sätta mat på bordet och företagare sliter för att inte riskera konkurs. Det är den verklighet många av Tyresöborna har idag. Samtidigt som regeringen drar ner på arbetsmarknadsinsatser, drar ner på vuxenutbildning och även på kultur och fritidsverksamheter.

Det största sveket är att regeringen prioriterar stora skattesänkningar för höginkomsttagare före vår gemensamma välfärd. Istället för att kompensera äldreomsorgen, skolan och andra kommunala verksamheter i den svåra situation vi befinner oss i, väljer regeringen att lägga resurserna på inflationsdrivande skattesänkningar för de som tjänar mest.

I kristider, när ekonomin går trögt, har vi vant oss vid att regeringen tar sitt ansvar. Under Coronapandemin under den socialdemokratiskt ledda regeringen så kompenserade regeringen ordentligt. För varje krona kommunen tappade kompenserades vi med tre kronor. Det gjorde att kommunerna tryggt kunde fortsätta att fokusera på att leverera välfärd istället för att ägna sig åt nedskärningar. Regeringen såg till att det fanns tillräckligt med resurser för att driva en bra skola och en värdig äldreomsorg.

Tyvärr ser vi hur den sittande regeringen är helt handlingsförlamade och lämnar kommunerna, dess invånare och företagare i sticket. De beslut som tas försvårar snarare för företagare. Vissa branscher ser en ökad takt av konkurser och menar att det är regeringens politik som ytterligare försämrar situationen. De beslut som tas handlar mer om att skjuta över ansvar till kommunerna istället för att kompensera för den svåra situation vi alla befinner oss i.

Tack vare att vi under den förra mandatperioden tog ett ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi i Tyresö så står vi ändå starkare än de flesta andra kommuner. Vi behöver inte höja skatten eller göra omfattande nedskärningar i verksamheterna. Vi kan räkna upp skolpengen ordentligt, bland de högsta uppräkningarna i Sverige. Vi kan se till att vuxenutbildningen och socialtjänsten fortsätter att ha en hög kvalitet och utvecklas och vi avsätter resurser för arbetsmarknadsinsatser. Det är bra, men det kommer att bli tufft. Regeringen behöver inse att de har ett ansvar, de måste börja agera och se till att välfärden inte blir lidande under krisen.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Foto: TN Tyresö Nyheter | Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Dela