Vi Socialdemokrater har nu fått chansen att styra Tyresö under snart fyra år. Under den tiden har vi gått från historiska underskott till överskott, vi har vänt underfinansiering av skolan till att investera i lärare och i barnen, vi har öppnat den första träffpunkter för äldre, stärkt personalens villkor i äldreomsorgen och genomfört mycket annat. Men, vi socialdemokrater har en hög ambitionsnivå och är inte i mål med vad vi vill åstadkomma för Tyresöborna.

Tyresö är en fantastisk kommun på många sätt, men vi ska inte blunda för att vi har utmaningar. Vi ser hur privatiseringen och marknadstänket kring vår omsorg av äldre har resulterat i att vi snart inte har ett enda äldreboende i kommunal regi. Vi ser hur föräldrars bakgrund och utbildningsnivå har för stor inverkan på hur väl barnen lyckas i våra skolor, vi behöver därför öka jämlikheten. Vi ser också att vi behöver fortsätta arbeta för att Tyresö ska ta ansvar för att minska klimatutsläppen, vi måste se till att ta vårt ansvar för kommande generationer och den framtida planeten. Vi ser också att det fortfarande finns tyresöbor som känner sig otrygga.

För att motverka dessa utmaningar har vi socialdemokrater tre prioriteringar. Först och främst vill vi socialdemokrater ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd. Där högerns väg är fler privatiseringar är vårt svar att vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Detta innebär bland annat att vi ser till att delar av äldreomsorgen drivs av kommunen, att vi ser till att man får vård efter behov och inte efter betalningsförmåga och att skolorna finns och utformas efter barnens behov och inte efter vinstintressen. Detta vill vi göra genom att öppna ett kommunalt äldreboende, öka jämlikheten i skolan, stoppa vinstuttagen samt öka tillgängligheten av vård i Tyresö och i vår närhet.

För det andra ska vi minska kriminaliteten och öka tryggheten. Vårt arbete för ökad trygghet handlar om brottsbekämpande insatser i dag och förebyggande insatser för framtiden. Det innebär att vi behöver fortsätta våra brottsbekämpande åtgärder som kameraövervakning och fler poliser. Vi vet också att de mest effektiva insatserna mot brottslighet är att arbeta förebyggande. Inget barn eller ungdom ska lockas in i en kriminell bana. Vi kommer därför fortsätta våra satsningar på fältassistenter, avhopparverksamhet och ”Ett tryggare Granängsringen”.

För det tredje ska Tyresö ta sitt ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Socialdemokraternas vision är att kommunens verksamheter ska leda omställningen samt att det ska vara lätt att leva klimatvänligt som kommuninvånare. Det innebär att vi bygger i klimatsmarta material med solceller på taken, att vi fortsätter investera i Tyresös laddinfrastruktur för att underlätta elbilsomställningen och att vi ser till att vi får fler direktbusslinjer till city.

Tillsammans vet jag att med rätt insatser och prioritering kan vi Tyresöbor klara dessa utmaningar.

/Anita Mattsson (S), kommunstyrelsnes ordförande

Foto: TN pressbild, Socialdemokraterna | Anita Mattsson (S)

Dela