På kommunfullmäktiges möte den 20 maj fattades beslut om inriktning för Björkbackens vård- och omsorgsboende på Björkbackens äldrecentrum. Beslutet innebär att Björkbackens vård-och omsorgsboende renoveras till ett modernt boende med välfärdsteknik i framkant. 

En av de första initiativen Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) drog igång vid det nya styrets tillträdande var att stoppa nedläggningen av Björkbackens äldreboende. Istället för nedläggning skulle Björkbacken utvecklas till ett modernt vård- och omsorgsboende. Nu är inriktningen beslutat för det framtida boendet.

Boendet kommer att bestå av 44 boendeplatser med huvudinriktning för personer med demenssjukdom. Planeringen är att en avdelning avdelas för personer med somatisk problematik och eller korttidsvård/växelvård. Boendet ska också kunna inrymma en dagverksamheter för personer med demenssjukdom samt samlingslokaler och en träffpunkt för äldre. Till detta kommer hemtjänsten preliminärt erbjudas lokaler i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum.

Med detta inriktingsbeslut kommer förvaltningen och uppdragstagaren att arbeta för ett boende med välfärdsteknik i framkant, vilket innebär bland annat att bondet kommer ha vändbara spoltoaletter (japanska toaletter), förhöjd standard vad gäller handtag och andra hjälpmedel, ljuddämpande golv och belysning som är anpassad för målgruppen, fiber ska installeras i varje lägenhet och det kommer finnas ökad möjlighet för tillredning av enklare matlagning och bakning.

Med den nya inritkgingen kommer också utemiljöerna att utvekclas och moderniseras.

Susann Ronström (S) vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden om beslutet:
– Det är glädjande att vi nu går vidare med nästa steg i utvecklandet av Björkbackens äldrecentrum. Ingen tyresöbor ska behöva flytta från kommunen för att hitta en boendeplats på ett äldreboende. Med detta beslut ser vi till att tillföra äldreboendeplatser i Tyresö och tar vårt ansvar för de äldres omsorg och trygghet.

Foto: TN Tyresö nyheter | Björkbackens äldreboende

Dela