På grund av Tyresö kommuns sviktande ekonomi så kommer kultur- och fritidsnämnden få en kraftigt reducerad budget för 2018. Nedskärningarna på omkring åtta miljoner kronor riskerar att skapa ett tufft läge för Tyresös föreningsliv, men även privatpersoner drabbas.

 

Som ett besparingsled så har den moderatledda Alliansen nu drivit igenom höjda taxor för uthyrning av utvecklingsförvaltningens lokaler. Den höjning på 38 % för privatpersoner som hyr gymnastiksalar, lokaler och liknande slår mot kommunens medborgare.  

Även de höjningar som riktas mot fritidsgårdar och hyra av uppvärmd konstgräsplan vintertid slår mot de privatpersoner som hyr lokaler i Tyresö.  

– Det är olyckligt att Alliansen väljer att skära så hårt i kultur- och fritidsnämndens område, säger Karin Ljung (S), gruppledare. Vi socialdemokrater vill istället satsa på området för att främja hälsa och en meningsfull vardag för Tyresöborna.  

– I vårt budgetförslag för 2018 ryms istället en satsning på området, fortsätter hon. Många Tyresöbor upplever otrygghet, då är det orimligt att skära ned på det föreningslivet som är en viktig trygghetsskapande faktor i samhället. 

Utvecklingsförvaltningen tittar även på att öppna upp raststugan i Alby för uthyrning när den vanligtvis är stängd. Taxan för den uthyrningen kommer hamna på 50 kronor i timmen för föreningar och 100 kronor i timmen för privatpersoner.  

– Det är väldigt bra att förvaltningen tittar på att möjliggöra för bokning av raststugan, menar Ljung. Det är bra att vi nyttjar lokaler utanför ordinarie öppettider.

Foto: TN | Karin Ljung (S), dåvarande gruppledare i kultur- och fritidsnämnden Foto: Tyresö nyheter

Dela