Två nya bouleplaner bestående av 16 banor ska uppföras på Trollbäckens IP. Detta anser kultur- och fritidsnämnden som den 18 mars godkände den ambitiösa förstudiens förslag att flytta banorna från Amaryllisparken till Trollbäckens IP.

Idag finns två bouleplaner vid Amaryllis som används flitigt av såväl privatpersoner som föreningar. PRO, SPF och Trollbäckens bouleklubb är några av de föreningar som är aktiva där. Trots detta finns det många fördelar med att förlägga banorna till Trollbäckens IP, anser både förstudien och de aktiva föreningarna. Exempel på fördelar med att flytta boulen till Trollbäckens IP är bättre parkeringsmöjligheter, tillgång till café, klubbstuga, toaletter samt inte minst förråd. Drift och underhåll av banorna förenklas också med den nya placeringen.

Förslaget är att de två planerna ska anläggas vid huvudentrén till Trollbäckens IP vilket kommer innebära att en del av parkeringen tas i anspråk. Tanken är att effektivisera parkeringsytan som blir kvar samt bygga mer ordentliga upplysta parkeringsplatser för bil och cykel längs med Thulevägen vid den västra entrén till IP.

Boule är en sport som många äldre uppskattar men om banorna placeras i närheten av annan idrottsaktivitet så ökar möjligheten att personer i alla åldrar upptäcker boulens fröjder. Förhoppningsvis kommer boulebanorna nyttjas mer och vem vet; i detta idrottskluster kanske några boulespelare fastnar för slägga, kulstötning eller konståkning?

David Westius

Dela