Den stora draken på Marieberg har de senaste månaderna kartlagt de kvinnliga inslagen i vårt föreningsliv. Både på förbundsnivå och bland storklubbarna har en enorm könsskillnad visats upp.

Riksidrottsförbundets första mål är att det ska vara fördelningen 40% kvinnor och 60% män i alla styrelser. 50 – 50 vore en bättre målsättning, anser i alla fall undertecknad, men som det ser ut i exempelvis boxningsförbundet så kanske det är för mycket att hoppas på.

Hur är då situationen i klubbarna i Tyresö kommun? Inte så väldigt imponerande får man nog säga. Med några få undantag så är Tyresöklubbarnas styrelser väldigt mansdominerade. 

Vår största förening, Tyresö FF besitter män 80% av platserna i klubbens styrelse och det ser inte bättre ut i Hanvikens SK vars huvudstyrelse består av 90% män. Tyresö/Trollbäcken IBK vår för närvarande högst placerade förening har en styrelse bestående av fem män och en kvinna och på ett liknande sätt ser det ut i Tyresö Friidrottklubb och Tyresö/Hanviken Hockey. Få kvinnor och massor med män.

Det finns dock ett par exempel på att det går att få en jämlik fördelning i en styrelse. Tyresögymnastiken har exempelvis som exempelvis har 60% kvinnor i styrelsen och det är ungefär samma fördelning i Tyresö Konståkningsklubb.

HSK Fotbollsektion som har det stipulerade antalet män och kvinnor i sin styrelse har varit duktiga på att rekrytera både män och kvinnor, liksom Hanvikens Friidrott som har 54% kvinnor i sin ledning.

Tyresö Handboll valde inför säsongen att gå ut med ett gemensamt lagfoto istället för att som brukligt är, att skilja på de olika könen har även de en mixad styrelse med en 45-55 fördelning i manlig favör.

Den mest ojämlika föreningen som vi hittat i vår undersökning är Tresö Ryttarförening som består av 100% kvinnor.

Niklas Wennergren

Foto: TN Christer Bakai |

Dela