Utanför Bio Forellen har ett nytt tillfälligt torg gjorts i ordning. Hur det slutgiltiga torget ska se ut hoppas Tyresö kommun nu kunna utveckla tillsammans med tyresöborna.

Anki Svensson (M), kommunstyrelsens vice ordförande och Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Tyresö kommun

Under sommaren pågår en omröstning på Tyresö kommuns hemsida om vad som långsiktigt ska finnas på det nya torget. Bland förslagen som det går att rösta på finns bland annat solstolar, foodtruck, marknader och isbana.

– Jag hoppas att det nu blir många som är med och tycker till om vad det nya torget ska innehålla. Min förhoppning är att vi med detta kan öka tryggheten runt Tyresö centrum och att detta blir en plats för tyresöbor att mötas på, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Tanken är att det tillfälliga torget som nu gjorts i ordning kommer att stå på platsen i cirka tre år, samtidigt fram till det permanenta torget byggs. Långsiktigt hoppas Tyresö kommun att platsen ska utvecklas till ett torg för hela Tyresö och tyresöbornas nya ”vardagsrum”

Temat för det tillfälliga torget är poesi om Tyresö. På torget är det bland annat möjligt att bygga egna meningar med hjälp av små magneter med ord på. Orden på magneterna är hämtade från intervjuer med tyresöbor.

Dela