Under det pågående skolåret, 2022/2023, har elever i årskurs 8 i Tyresös kommunala skolor deltagit i ett löpande klimattema. Detta tema syftade till att öka medvetenheten om klimatfrågor och engagera eleverna i att bidra till en hållbar framtid. Genom olika aktiviteter och samarbete mellan elever och kommunens beslutsfattare har klimattemat visat sig vara framgångsrikt och inspirerande.

Klimattemat inleddes med Naturskolans klimatdag vid Ahlstorp under hösten. Alla klasser deltog och fick möjlighet att lära sig om klimatförändringar och hållbara lösningar. Eleverna fortsatte arbetet i den ordinarie undervisningen och genom andra aktiviteter, något som ökade förståelsens för klimatfrågorna för eleverna.

 

Som avslutning fick varje klass utse en representant som skulle delta i ett klimatråd den 26 april 2023. Innan mötet träffades klassrepresentanterna på ett förberedelsemöte. Där delades de upp i grupper för att diskutera och sammanställa synpunkter och förslag från eleverna. Målet var att skapa en gemensam presentation som skulle presenteras under klimatrådet.

 

Under klimatrådet fick de fem grupperna fem minuter vardera att presentera sina synpunkter och förslag. Elevrepresentanterna framförde med engagemang och tydlighet sina idéer för politiker och tjänstemän när det gällde kommunens klimatarbete. Efter presentationerna följde en givande diskussion där politikerna ställde frågor och gjorde reflektioner baserat på elevernas förslag.

 

–       Det är uppmuntrande att se elevernas aktiva roll i att forma en hållbar framtid och det ger hopp om en mer hållbar kommun i Tyresö, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: TN TN | Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Dela