Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid Strandskolan och gett skolan högsta betyg inom alla områden.

Inom kvalitetsgranskning för grundskola använder Skolinspektionen fyra bedömningsområden. Det handlar om rektors ledarskap, undervisning, trygghet ochstudiero samt bedömning och betygssättning. Strandskolan har under samtliga områden fått högsta möjliga betyg. I kvalitetsgranskningen lyfts även rektor Monica Nybergs ledarskap särskilt.

Monica Nyberg, rektor på Strandskolan Foto: Pressbild

– Det känns bra att få detta kvitto på att vi är på rätt väg. Vi har under lång tid arbetat hårt och systematiskt med fokus på kvalitet och att följa elevernas lärande. Jag är stolt över det arbete våra skickliga medarbetare gör varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever säger Monica Nyberg, rektor på Strandskolan.

Kvalitetsgranskning sker genom bland annat besök av skolan. Då genomförs vanligtvis lektionsobservationer, intervjuer med elever, lärare, elevhälsan och rektor. Besöken brukar pågå i ungefär två dagar och genomförs av två utredare. Det kan även ske på lite olika sätt beroende till exempel på hur stor skolan är.

På sin hemsida beskriver Strandskolan sin vision: ”Vi ger våra barn rötter och vingar”. Detta syftar till att vara en skola i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som skolan ser är viktiga för elevernas framtid. Vidare skriver skolan om vikten av att låta eleverna utifrån sina förutsättningar utvecklas och lära så mycket som möjligt under sin tid på skolan

Dela