VÄG
Långvariga problem ska nu lösas en gång för alla.

Det grävs en hel del i Fårdala, just nu på Rågvägen. Husen är från mitten på 60-talet och det är vanligt att något brister i marken. Kommunen har beslutat att ta ett helhetsgrepp på situationen och byter ut både vatten-, avloppoch dagvattenrör från tomtgräns. Rapsvägens alla fastigheter färdigställdes i höstas och man räknar med att hålla på fram till maj med husen på Rågvägen.

– Tjälen är inget större problem men vi får elda med kol en dag innan så går det lättare att gräva säger VA-tekniker Niklas Söderberg.

Det är mycket som ligger nedgrävt i trottoaren, många kablar, inte minst bredbandsfiber och ibland händer det att en sådan kabel grävs av. Då rycker fiberspecialisterna Patrik och Mats ut och lagar den.

Vattenfall är också på plats
Vattenfall har börjat gräva i nedre änden av gatan samtidigt som kommunen håller till på den övre delen På tre av tomterna står nämligen idag gamla elskåp som ska flyttas ut till trottoaren så man lättare kommer åt dom. Samtidigt byter man ut kabeln mellan alla skåp vilket medför att hela trottoaren måste grävas upp. Det arbetet beräknas vara klart under februari. Allt detta medför naturligtvis problem för dom boende med parkering och tillträde till husen men det har man löst med portabla gångbryggor och en tillfälligt iordningställd P-plats nere på Bondevägen.

Dela