Tyresö kommun lämnar 2020 bakom sig med historiskt stora överskott. Resultatet för 2020 innebär ett överskott på 193,9 miljoner kronor. Jämfört med 2019, då kommunen redovisade ett överskott på 99 miljoner kronor, innebär resultatet en förbättring på 94,9 miljoner kronor.

Det goda resultatet är ett resultat av effektiviseringar i kommunen, att skatteintäkterna inte minskade i den omfattning som de första beräkningarna visade samt att kommunen erhållit generösa statsbidrag. Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande kommenterar resultatet:

-Tack vare våra skickliga medarbetes effektiviseringsarbete ser vi att kostnaden minskar i flera av kommunens verksamheter. Det är också tack vare regeringens stödåtgärder som har gjort att vi har både minskat en del kostnader samt kunnat upprätthålla ett bra skatteunderlag.

Kommunens nettoinvesteringar ökade med 77,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Siffran påverkas av flera stora investeringsprojekt. Anita Mattsson (S) igen:

– Investeringarna i våra egna lokaler, som skolor och förskolor, har länge varit nedprioriterat. Därför har vi under mandatperioden ökat dessa investeringar och nu kan vi ytterligare växla upp det arbetet.

I budgeten för 2021 väntar välfärdssatsningar på omkring 100 miljoner och en skattesänkning på 20 öre. Anita Mattsson (S) fortsätter:

-Tack vara vår goda den goda ekonomiska utvecklingen har vi möjlighet att satsa över 100 miljoner kronor till välfärden under 2021 samtidigt som vi kan genomföra en skattesänkning på 20 öre. Att kunna stärka välfärden efter ett år då den utsatts för stora prövningar är vi mycket glada för.

Foto: TN Tyresö Nyheter | -Tack vare våra skickliga medarbetes effektiviseringsarbete ser vi att kostnaden minskar i
flera av kommunens verksamheter. Det är också tack vare regeringens stödåtgärder som har
gjort att vi har både minskat en del kostnader samt kunnat upprätthålla ett bra
skatteunderlag, säger Anita Mattsson (S), ordförande i kommunstyrelsen om det historiskt stora överskottet.

Dela