I höst kommer Tyresö kommuns nya Digitek att dra igång sin verksamhet. Med små robotdatorer, green screens och andra digitala verktyg och litteratur ska Digiteket göra teknik och programmering mer förståeligt och tillgängligt för barn och elever 1-16 år i kommunen.

Förskolan och skolan har i sina styrdokument en uppgift att förbereda barn och skolungdomar för ett allt mer digitaliserat och datoriserat samhälle och rusta dem med adekvat digital kompetens. Barnen ska lära sig hur maskiner och datorer fungerar och är programmerade samt om digital källkritik. För att på bästa sätt nå ut med denna kunskap behövs fysisk teknik som barnen själva får programmera och förstå, teknik som i många fall är allt för kostsam för enheterna.

För att alla kommunens barn och elever ska få tillgång till samma utbildningsmaterial, och nå upp till målet om en likvärdig skola, vill nu kommunen tillgängliggöra små robotdatorer och annan teknik i sitt nya Digitek. Digiteket kan liknas vid ett bibliotek med skillnaden att man istället för endast böcker också tillhandahåller teknik för utlåning.

-Det är viktigt för barn att lära sig vad hela digitaliseringen faktiskt innebär, alla kommer inte att arbeta som programmerare sedan, men vi vill skapa en förståelse för vad som är programmerat och hur hela digitaliseringen påverkar vårt samhälle. Det är ytterst en demokratifråga, om man inte förstår hur datorer och teknik är uppbyggt och vad man kan åstadkomma med dessa, blir det svårare att kunna ta tillvara sina rättigheter, säger Sara Vikslund, IT-strateg på barn och utbildningsförvaltningen.

Tekniken kommer att lånas ut till förskolor och skolor i form av utbildningspaket. Ett utbildningspaket kommer antingen att innehålla robotdatorer som man ska programmera eller annan teknik för att öka kunskapen om digitalisering. Läraren kan anpassa svårighetsnivån på programmeringen i utbildningspaketet utifrån vilken svårighetsnivå man vill lära ut och var barnen och eleverna befinner sig kunskapsmässigt.

-Barnen och eleverna kommer exempelvis kunna lära sig programmera Microbits, styra datorer/chromebooks med MakeyMakey och få insikter om hur bild och video kan manipuleras, Säger Peter Jansson, it-utvecklare på resurs- och utvecklingscentrum och digiteket.

Foto: TN | Peter Jansson, it-utvecklare på resurs- och utvecklingscentrum och digiteket och Sara Vikslund, IT-strateg på barn och utbildningsförvaltningen

Dela