Tyresö kommun fortsätter sin positiva resa när det gäller att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Enligt lönekartläggningen för 2020 skiljer det nu mindre än 1 procent mellan kvinnor och mäns medellöner bland kommunens anställda. 

 

I enlighet med Diskrimineringslagen genomför Tyresö kommun årligen en lönekartläggning och resultaten har förbättrats kontinuerligt de senaste åren. 2015 visade kartläggningen att det fanns en skillnad på 6 procent mellan kvinnor och mäns medellöner. 2017 hade siffran sjunkit till 3,1 procent och 2019 hade siffran återigen nära nog halverats till 1,7 procent. 2020 visar kartläggningen att skillnaden i lön nu är nere på 0,8  procent. Siffrorna tar inte hänsyn till arbetets svårighetsgrad eller andra faktorer. 

Stora skillnader drabbar kvinnor

Även i som helhet Sverige har löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat under 2000-talet, men medellönen är fortfarande 12 procent högre för män jämfört med kvinnor enligt LOs lönerapport 2020. 

– Detta är något som man måste komma till rätta med för att uppnå ett jämlikt samhälle. De handlingsplaner och åtgärder som har vidtagits för att få bukt med ojämställda löner på arbetsmarknaden har givit tydliga resultat i Tyresö. Det visar att det går att nå jämställda löner, säger Anita Mattsson.

Attraktiv arbetsgivare

Kartläggningen speglar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likartade arbetsuppgifter samt löneskillnader i kvinnodominerade och icke kvinnodominerade yrkesgrupper som till exempel har likartad svårighetsgrad eller samma utbildningskrav. 2020 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner i båda kategorierna. 

– Jämställda löner bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur skapar möjligheter för en väl fungerande kommun, menar Anita Mattsson. 

 

Foto: TN Tyresö Nyheter |

 – Jämställda löner bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, menar Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 
Dela