I Sverige står utvecklingen mot jämställda löner still enligt undersökningen Lön hela dagen som genomförs av fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer. Enligt den undersökningen arbetar i år kvinnor gratis 48 minuter om dagen. Män har betalt hela arbetsdagen fram till klockan 17 medan kvinnor slutar få betalt efter klockan 16.12. Så ser verkligheten ut när vi omräknar kvinnor och mäns inkomster för en arbetsdag.

Därför är det roligt att se att Tyresö kommun, enligt lönekartläggningen 2023, fortsätter sin positiva utveckling när det gäller att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Tyresö kommun genomför varje år en lönekartläggning i enlighet med diskrimineringslagen. Kartläggningen analyserar löneskillnader mellan månadsavlönade kvinnor och män som utför likadant arbete, samt löneskillnader i kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrken som betraktas likvärdiga (till exempel samma svårighetsgrad och utbildningskrav).

Skillnaden ligger på 0,3 procent, till kvinnornas fördel, i jämställda löner både för lika och likvärdiga arbeten. Skillnaden mellan samtliga kvinnliga anställdas medellöner och samtliga mäns medellöner uppgick också till 0,3 procent till kvinnornas fördel. Det är inte något tillfälligt, utan en utveckling som hållit i sig. Årets siffror kan jämföras med 2,2 procent 2018 och 6 procent 2015 då till männens fördel.

Det är bra att vår kommun fortsatt arbetar för att vara en jämställd arbetsgivare. Ska vi nå ett jämställt samhälle är jämställda löner avgörande.

Tjänar kvinnor lägre påverkar det kvinnors framtida pensioner och möjligheten att spara och investera. Även om lönen är viktig ska vi inte glömma att ett starkt välfärdssamhälle också är nödvändigt för kvinnor och mäns jämställdhet. Ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkring, bra förskola och skola och en äldreomsorg som fungerar så att inte kvinnor tvingas gå ned i arbetstid för att ta hand om gamla föräldrar.

Jämställdhet kommer inte av sig själv – det krävs politiska beslut och reformer. Bra att Socialdemokraternas Anita Matsson fortsatt driver på för en ökad jämställdhet både som kommunal arbetsgivare men också genom satsningar på förskola, skola och i äldreomsorgen

Dela