Tyresö kommun söker tillstånd hos polisen för kommunala ordningsvakter. Hur snabbt ordningsvakterna kan vara på plats beror enligt kommunen på polisens handläggningstid. Det hela handlar om ett pilotprojekt där ordningsvakter som metod i det trygghetsskapande arbetet ska testas. Enligt ansökan kommer ordningsvakter rondera under eftermiddagar och kvällar, alla dagar i veckan.

Ordningsvakter får av kommuner användas som ett komplement till polisen för att upprätthålla allmän ordning och främja trygghet. Enligt kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) kan ordningsvakter vara ett bra komplement till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

-Vi ser att detta kan vara ett bra sätt att snabbt kunna hantera händelser på plats och bemöta ordningsstörningar. De kan dock inte ensamt lösa tryggheten i kommunen utan här behöver vi arbeta på både kort och lång sikt med flera olika åtgärder. Det är därför viktigt att de samverkansinsatser mellan kommun och polis och uppsökande arbete som sker idag, fortsätter.

Tillstånd för ordningsvakter ansöks hos polisen och gäller i högst fem år. Kommunen hoppas att ordningsvakterna kan vara på plats så fort som möjligt. Exakt när beror på polisens handläggningstider.

Frågan om ordningsvakter är en fråga som både Socialdemokraterna och Moderaterna drivit i kommunen. I den politiska plattformen stod den med som en av punkterna för att stärka tryggheten. På sociala medier skriver båda partierna att detta är en viktig del av trygghetsarbetet men att man fortsatt också kommer att fokusera och intensifiera det förebyggande arbetet.

Tyresö blir nu en i raden av kommuner som inför kommunala ordningsvakter, som komplement till den polisiära närvaron. Sedan tidigare i år har till exempel grannkommunen Haninge också infört ordningsvakter.

Den nya lagen om ordningsvakter som trädde i kraft vid årsskiftet möjliggör för användandet av ordningsvakter på fler platser och i flera syften. Något som nu även Tyresö ska utnyttja. När ordningsvakterna kan tänkas vara på plats är det ingen som vet, men man hoppas på att polisens svar kommer så snart som möjligt.

Dela