Tyresö kommun stärker arbetet med den långsiktiga planeringen för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshantering. En vattentjänsplan kommer att tas fram som vägledning för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, inklusive vattenförsörjning och avloppshantering.

Vad ska då en vattentjänstplan innehålla? Jo, en vattentjänstplan ska innehålla en långsiktig planering för hur kommunen ska tillhandahålla allmänna vattentjänster. Det innefattar att säkerställa vattenförsörjning och avloppshantering för Tyresöborna. Vidare bör planen bedöma vilka åtgärder som krävs för att de allmänna Va-anläggningarna ska fungera effektivt även vid skyfall och extrema väderförhållanden.

 

Vattentjänstplanen utgår från kommunens översiktsplan som pekar ut planerad markanvändning. Eftersom att dessa två planer existerar så måste dem också samverka för att säkerställa en hållbar och effektiv vattenhantering i kommunen. Vattentjänstplanen bör även fungera som underlag till det rullande översiktsplanearbetet vid framtagandet av planeringsstrategier. Genom att aktualisera både översiktsplanen och vattentjänstplanen under varje mandatperiod kan kommunerna anpassa sig till förändrade behov och utmaningar.

 

Även om vattentjänstplanen inte är bindande, utgör den ett viktigt strategiskt verktyg för att skapa en hållbar och trygg vattenmiljö i kommunen.

Foto: TN |

Dela