Ett myller av folk fylls i kommunens allaktivitetslokal i Granängsringen. Glada hälsningar. På ett bord är kakor uppdukade. I ett hörn står en ung man vi senare ska lära känna som Sahadat och förbereder tevatten. Vi ska dricka chai! Ropar en annan. Vi är inbjudna till Kompis Sveriges femte träff i Tyresö. Hit kommer kvotflyktingar för att umgås, träna på svenska och få samhällsinformation.

– Det är väldigt många som uttrycker att de saknar personer att prata och praktisera sin svenska med, säger Elsa Carlberg, en av Kompis Sveriges delprojektledare.

Hon får medhåll av sin kollega Beryl Otumba.

– Har du kommit hit som kvotflykting, utan förkunskaper om Sverige och naturliga nätverk, är startsträckan längre. Jag tror många kommuner upptäckt att det inte räcker med bara myndighetsinstaser. För den sociala inkluderingen behövs civilsamhället.

På jämlika villkor
En viktig utgångspunkt är att alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra Kompis Sverige ska vara en trygg plats att komma till.

De drygt 20 deltagarna samlas i olika grupper utifrån behov. Några är analfabeter och tränar på lätt svenska tillsammans. Ett annat bord pratar om ekonomi. En grupp yngre deltagare får lära sig om vad som behövs för att söka jobb i Sverige.

Tillbaka till Sahadat, han som inledningsvis hjälpte till med att förbereda tevatten. Han är 20 år och kom till Tyresö från Afgahnistan för två och ett halvt år sedan. På dagarna läser han på komvux. Drömmen är att få jobba med spelutveckling i framtiden. På träffarna i Granängsringen har han hittat ett socialt sammanhang.

– Det är jättekul här. Jag läser teknik på komvux och har klass på distans, det gör att jag inte träffar så många. Då kan jag komma hit och hjälpa andra att översätta eller hur man skriver på en dator och söker på webbsidor.

Bland de yngre deltagarna finns också 21-åriga Nadia, också hon från Afghanistan.

– Det är bra att jag kan öva min svenska här. Jag tror att de som kan jobba kommer lära sig svenska snabbare än de som bara har SFI, de har andra att prata med. I början var det lite svårt med språket, men jag var hjälp av att jag också kan engelska vilket underlättade.

I framtiden hoppas hon komma in på universitetet och hoppas att kunna jobba som tandläkare i framtiden.

När vi lämnar lokalen hörs Beryl och Elsa berätta om Stockholms skärgård, att det utanför Stockholm finns många öar och att det går att ta båten ut.

Att bli en del av ett samhälle är också att lära känna sin omgivning och platserna däromkring.

Fakta: Om kompis Sverige

Rebecca Nordell, projektledare Kompis Sverige berättar:

Vad är kompis Sverige?

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. I Tyresö bedrivs ett bedrivs ett treårigt ett 3-årigt utvecklingsprojekt finansierat av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF) som startade februari 2023 och pågår fram till 2025-12-31.

Vilka riktar sig projektet i Tyresö till?

Projektet riktar sig enbart till personer som tagits emot av kommunen som kvotflyktingar. Vi registrerar inte barn under 15 år men många av deltagarnas barn också varit med på flera av våra aktiviteter.

Ungefär hur många deltagare har verksamheten i Tyresö?

Just nu är drygt 40 registrerade deltagare med från Tyresö.

Dela