Kommunstyrelsen väntas framöver att ta beslut om ny förskola på Breviksvägen i Östra Tyresö. Den tilltänka förskolan är anpassad för att kunna rymma kommunens konceptförskola som är en förskola som tagits fram baserad på modern forskning om barngruppers storlek och pedagogik. Den planerade förskolan är en del i en långsiktig lösning för att säker ställa behovet av förskoleplatser i Östra Tyresö.

 

–          Äntligen gör vi nu långsiktiga planeringar för att se till att barn i Tyresö ges en förskoleplats. Under moderaternas tidigare styre har man löst platsbrist med tillfälliga lokaler och paviljonger. Kortsiktigt kan det ibland vara nödvändigt att göra så, men jag tror att vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och dels lösa platsbehovet på kort sikt men även, som nu,  planera för en långsiktig lösning som är hållbar över tid. Och det gör vi nu, med den nya förskolan på Breviksvägen, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i barn och utbildningsnämnden

Idag finns ca 50 förskoleplatser i tillfälliga  lösningar i kommundelen, majoriteten av dessa i lokaler i Tyresö skola och i en paviljong uppställd på slottsvillans förskola. Totalt räknar kommunen med ett kommande platsbehov på upp emot 130 – 150 nya platser fram till 2030. Den nya förskolan på Breviksvägen väntas stå klar, om detaljplan antas, preliminärt under 2024. Jannice berättar att den nya förskolan förväntas kunna täcka kommande platsbehov.

–          Det känns spännande att vi kan planera för ännu en konceptförskola med fokus på små barngrupper. Barnen i Östra Tyresö behöver förskoleplatser som är långsiktigt hållbara och som möjliggör små barngrupper.

 

Foto: TN Tengbom arkitekter | Exempelbild på kommunens konceptförskola. 

Dela