De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till det tuffa ekonomiska läget.

Enligt Sveriges kommuner och Regioner, SKR kommer landets kommuner och regioner gå med underskott på 19 miljarder 2023 och 24 miljarder 2024. Det är pengar som krävs för att bibehålla dagens sjukvård, skola, omsorg och kollektivtrafik. SKR menar att uteblivna statsbidrag innebär nedskärningar på exempelvis sjuksköterskor i sjukvården och bussar i vardagspendlingen. Nu larmar även det politiska styret i Region Stockholm som likt övriga regioner, står inför en stor utmaning.

Pandemiåren pressade regionerna både ekonomiskt och personalmässigt. Inflationens effekt på Region Stockholm för i år är 5,8 miljarder. Det motsvarar budgeten för Södersjukhuset och Södertälje sjukhus eller årslönen för alla barnmorskor och undersköterskor i Region Stockholm. Enligt det politiska styret stöttande den förra regeringen under mandatperioden 2018–2022 och i synnerhet under pandemiåren med stora ekonomiska tillskott till regionerna. En större del av de tidigare statsbidragen har dock dragits in av den nuvarande regeringen. För Region Stockholm har stödet minskat med nästan 37 procent vilket innebär stor osäkerhet för framtiden. 

Foto: TN |

Dela