Den nya bron över Nyforsviken, Albybron, har blivit en stor tillgång för tyresöborna. Med sina lättillgängliga och vackra spänger är det behagligt att ta sig ut i naturen söder om Albysjön. Bron ger en ökade tillgänglighet till naturen. Barnvagnar, cyklar och rulllatorer kan nu ta sig över och fortsätta sin tur på andra sidan även om det är lite backigt efter en stund. Vi vet att röra på sig och träna är viktigt för folkhälsan.

Besök i naturen ger också möjlighet till återhämtning, något som dagens uppkopplade människor behöver mer av. Det gäller att underlätta möjligheten till fysisk aktivitet. Därför är alla de satsningar som görs gemensamt av kommunen som många kan använda, viktiga för att öka vår livslängd. Studier som gjorts visar att många barn inte återfinns i idrottsaktiviteter av ekonomiska skäl. Där för är det väldigt bra att kommunen har en Fritidsbank där barnen kan låna idrottsutrustningen.

Men det räcker inte. Det finns många åtgärder som skulle kunna göras som förenklar att komma ut i naturen och stärka folkhälsan.

Socialdemokraternas Anita Matsson borde fortsätta att underlätta för tyresöborna att komma ut i det gröna, inte minst på vintern. De flesta av våra bostadsområden ligger nära naturen och många som bor så till, skulle nog gärna kunna sätta på sig skidorna direkt utanför dörren.

Andra tar bussen eller bilen till Alby friluftsområde där det finns spårade slingor. Men med lite snö på backen finns möjligheter att spåra nya områden men också att göra de befintliga mycket bättre. Kultur- och fritidsnämnden borde ta fram en beredskapsplan för just detta. Notera var buskage och annat gör det svårframkomligt att spåra. Under barmarkssäsongen kan sedan dessa hinder undanröjas. Fundera ut nya spårsträckor som gör det enkelt att komma ut. Börja spåren i Bollmoradalen vid Tyresö centrum och fortsätt till Gammelström. Utgå från Sikvägen fram till ridskolan och spåren där. Anslut Skälsätra via Prästängen och så vidare.

Det går säkert att hitta många fler spåralternativ. Genom att lämna någon meter av gångvägarna osandade skulle inte bara skidåkarna få det lättare. Också de som drar kälkar och pulkor skulle uppskatta detta. En ordentlig spårmaskin kan underlätta spårandet och höja kvaliteten. Den borde köpas in men fram till dess kan kommunens skotrar användas mycket mer. Det kräver kanske att man tar in lite extra personal men det ger Tyresös invånare ett mervärde på fritiden och varje kilometer i spåren påverkar också vår folkhälsa positivt. Tyresös friluftsliv skulle kunna utvecklas massor. Även vintrar med mindre snö skulle förbättrade förutsättningar för spårning vara värdefullt för det rörliga friluftslivet. I jämförelse med kommunens insatser för andra idrotter är en förbättrad spårning en mycket blygsam satsning

Foto: TN |

Dela