Rekordmånga tyresöbor har hört av sig angående kommunens planer att bebygga den norra delen av Fornuddsparken. När tiden för granskning löpte ut igår hade över 800 svar inkommit, varav den absoluta merparten är kritisk till planerna. Aldrig tidigare har en detaljplan väckt så stort motstånd.

När kommunen skickade ut ett förslaget till detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende i Fornudden möttes det av ett massivt motstånd, både från närboende men också från andra tyresöbor. Huvudskälet är, att man vill bevara sin närliggande park och inte bygga en stor skola med allt vad det innebär. Parken behöver upprustning menar man, inte nedmontering. En stor del av kritiken har också bestått i att inga andra alternativ har tagits fram.

Den regerande borgerliga majoriteten har hittills varit tydlig med, att en skola för 700 barn och en fullstor idrottshall är ett förslag, som är bra och som sannolikt kommer att genomföras. Återstår att se hur stor inverkan det massiva motståndet har. Aldrig tidigare har så många yttranden inkommit till kommunen angående en detaljplan.

Socialdemokraterna med stöd av miljöpartiet och vänsterpartiet har i tidigare instanser yrkat avslag på förslaget och lyfter andra idéer som man vill ha utredda av samhällsbyggnadskontoret.

Foto: TN |

Dela