I Tyresö pågår en unik utbildningsinsats för att öka skolnärvaron bland grundskoleelever. Kulturskolans professionella pedagoger bjuder in till undervisning i ny tappning.

I lokalen i Granängsringen står Anna Ljunghagen och välkomnar oss. Anna är fritidspedagog och har stor erfarenhet av att möta barn och unga. Idag är det dans på schemat för utbildningsinsatsen som går under namnet ”Lära med kultur och musik”.

Positiva resultat
Två timmar i veckan pågår aktiviteter med instrument, musikproduktion, dans och sång. Här skapas trygga relationer mellan pedagoger och elever. Relationer som främjar elevens välmående och blir en brygga in till skolans miljö och möjliggör för en ökad undervisning.

Här finns inga krav som gör något omöjligt, här kan man bara vara, tills det känns okej att delta utifrån sin förmåga i stunden. Resultaten är positiva. Eleverna kommer och de deltar. Man kanske pratar om det som varit jobbigt i skolan, blandat med samtal om annat. De är aktiva, pratar med varandra, är glada och känner sig hemma. Det handlar inte om att lära sig ett ackord tillräckligt bra, utan det handlar om att växa och våga vara.

Eleven i centrum
”Lära med kultur och musik” är ett samarbete mellan kommunens barn- och utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning samt projektet ”God och nära vård/ Tidigt tillsammans i Tyresö” ihop med Tyresö Kulturskola. Det syftar till det gemensamma målet att öka skolnärvaron, berättar Lisa Sigerstad, TSI (tidiga samordnade insatser)- samordnare för kommunens barn och unga. Alla bidrar med olika delar och det är just att vi arbetar tillsammans som gör att insatsen blir den bästa tänkbara för eleven, menar Lisa.

Prioriterad insats
Vid det senaste utbildningstillfället fick ”Lära med kultur och musik” besök av Klara Watmani, kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Arbetet för att få tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro till skolan är fortsatt prioriterat, säger Klara Watmani, som tyckte det var inspirerande och givande att besöka insatsen Lära med kultur och musik.

– Jag är stolt att vår kommun utvecklar nya sätt att stötta varje elev, säger Klara Watmani.

Förhoppningen är att det till hösten blir en fortsättning så att fler elever med problematisk skolfrånvaro kan få ta del av dessa insatser.

Dela