Istället för att rusta upp lokalerna vill allianspartierna avveckla äldreboendet Björkbacken. Innan Socialnämndens senaste möte ordnades därför en manifestation av fackförbundet Kommunal, där medlemmar, boende, anhöriga och representanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog.

Kommunal bjöd in politikerna i socialnämnden till manifestationen och representanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog. Moderaterna och Kristdemokraterna hänvisade till interna möten och tackade nej till att komma.

– Björkbacken är ett populärt och bra äldreboende, som många är trygga med. Vi vill att det rustas upp och utvecklas istället för att avvecklas, sa Anita Mattsson (S) oppositionsråd.

– Idag får inte alla plats i Tyresö, vi har äldre som deporteras långt utanför vårt län, det är oanständigt. Björkbacken behövs, både idag och framöver.

Även anhöriga och representanter från Demensförbundet deltog i manifestationen och ifrågasatte flytten av svårt demenssjuka personer, som man menar ytterligare förvärrar sjukdomstillståndet.

 

Foto: TN |

Dela