OMSORG
Svensk sjukvård befinner sig i en kris där region efter region tvingas säga upp vårdpersonal eller stänga sjukvård, ibland hela sjukhus. I Östergötland behöver man spara in på 600 tjänster, i Värmland 700 anställda och på Sahlgrenska i Västra Götaland tvingas man till nedskärningar motsvarande 2 000 tjänster. 

Den sammanlagda bedömningen är att man i landets regioner kommer behöva spara in på sammanlagt minst 5 000 vårdanställda. Ännu så länge håller Region Stockholm emot. Här är inga uppsägningar av vårdpersonal planerade. Men även i vår region är ekonomin mycket svår. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har varnat länge. Om inte statsbidragen till kommuner och regioner ökar rejält kommer det leda till mycket stora sparkrav. Orsaken är pris- och löneökningar som slår dubbelt mot kommuner och regioner eftersom även deras pensionsåtaganden styrs av inflationen. Bara för regionerna har behovet bedömts vara 24 miljarder. Regeringen ökade i budgeten de generella statsbidragen till regionerna med 3 miljarder. När regeringen berättar om siffran gör de med stolthet för att det låter mycket – men i själva verket är det alltså bara en bråkdel av vad som behövs.

I en partiledarutfrågning nyligen sa statsminister Ulf Kristersson först att regeringen skulle ge statsbidrag så att ingen vårdpersonal skulle behöva sägas upp. I en följdfråga direkt efter blev svaret betydligt mer otydligt och om regeringen kommer höja statsbidragen i nivå med behoven är fortfarande mycket otydligt. Tyvärr riskerar skadan redan vara skedd på många håll. Runt om i landet ser vi hur nedläggningar, varsel och andra dramatiska besparingskrav duggar tätt inom svensk sjukvård.

Många regionpolitiker menar nu att det är bråttom för Ulf Kristersson att visa om han menar allvar. Då behövs det stora tillskott till svensk sjukvård, och det är bråttom. Ett krav som även Region Stockholms ledande politiker Aida Aida Hadžialic (S) instämmer i när Tyresö Nyheter når henne.

– I Region Stockholm har vi tvingats höja skatten, kollektivtrafiktaxorna och patientavgifterna. Vi har ett underskott i driftbudgeten på 4 miljarder kronor och beslutat om besparingar på 2 miljarder kronor. Allt för att skydda sjukvården från varsel och nedläggning, säger finansregionrådet Aida Aida Hadžialic (S).

– Det är upp till bevis för regeringen, säger Aida Aida Hadžialic (S).

Dela