Det blir inga hårdare krav vid försäljning av förskolor. Det beslöt kommunfullmäktige vid förra sammanträdet. Men beslutet var långt ifrån enigt.

Det blev hård debatt vid förra fullmäktige då Socialdemokraterna ville skärpa kraven vid försäljning av aktier i bolag som äger förskolor. 

– Menar vi allvar med att stärka kvalitetskraven måste vi kunna garantera en bra förskola för alla barn. Då är det viktigt att nya aktieägare godkänns för att kunna stoppa eventuella olämpliga ägare från att komma över aktiebolag med tillstånd, säger Jannice Rockstroh (S) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 Frågan aktualiserades i samband med att Atvexa AB i början på året köpte in förskolorna Trollsländan, Paletten och Stenkulan i Trollbäcken genom att förvärva aktierna i M3P. Genom att köpa aktierna i bolaget som redan hade tillstånd att driva verksamheten slapp man undan den kontroll som annars krävs av ny förskoleverksamhet.

– Genom att inte ställa krav öppnar kommunen för att det blir fritt fram för vilka ägare som helst att, utan insyn, kunna ta över förskolor, säger Jannice Rockstroh som tillsammans med Anita Mattsson och Carl Johan Karlson (S) krävde en regeländring.

Det förslaget avslogs dock av den moderatledda majoriteten som med stöd av kommunjuristen hävdade att det inte var möjligt att fatta ett sådant beslut eftersom möjligheten inte är klart uttalad i skollagen.

– Det är inte så att vi får en ny juridisk motpart. Vi kan göra flygande inspektion när vi vill och skicka dit vårt kvalitetskontor om vi vill göra en undersökning, sa Anci Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i fullmäktigedebatten. Socialdemokraterna gör en annan tolkning.

– Skollagen är tvärtom en ramlag som inte är så detaljerad. Det finns inget förbud mot ett sådant beslut. Flera av våra andra krav är inte lagstadgade men de går uppenbart att använda, säger Carl Johan Karlson som till vardags jobbar som chefsjurist.

Det borde vara barnens bästa som är styrande – då ska man inte behöva driva en lång juridisk process utifrån inspektioner under lång tid, hävdade Socialdemokraterna – men för döva öron.

Foto: TN Christer Källström |

Dela