Under sommaren har ett arbete med att rusta förskole- och skolgårdar påbörjats. Satsningarna är en del av det politiska styrets målsättning på utomhusmiljöer och har varit en av de prioriterade frågorna under året. Arbetet beräknas fortsätta under hösten. 

 

– Äntligen rustar vi Tyresös förskolegårdar och skolgårdar. Nu ökar vi möjligheten att skapa gårdar som väcker nyfikenhet och ökar möjligheten till rörelse för barn, vilket vi vet påverkar deras lärande och hur de mår. Det är en välkommen och välbehövlig satsning, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 

Flera förskolor har fått ny pergola, däribland Tyresö förskola, Strandpärlan, Slottsvillan och Ballongen. Under hösten fortsätter arbetet med upprustning av skolgårdar och förskolegårdar, bland annat kommer Krusboda skolas skolgård få en ny scen, Stimmets skolas skolgård  hängmattor och snurrgunga och Dalskolans skolgård nya sittgrupper. 

– Den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Målet för Tyresös skolor och förskolor har stimulerande utemiljöer som väcker nyfikenhet, lockar till lek och bidrar till en ökad fysisk aktivitet, avslutar Rockstroh (S)

 

Foto: TN Tyresö Nyheter | Förskolan Strandpärlan är en av de förskolor som fått en ny pergola.

Dela