I ett pressmeddelande igår kväll presenterade Tyresös nya samarbetsstyre, ”Tillsammans för Tyresö” bestående av S, L och MP, sitt förslag till förändrad skattesats inför 2019. Den nya skattesatsen föreslås vara 19,95 mot tidigare 19.50 på grund av ett mycket svårt ekonomiskt läge.

Det nya styret påpekar dock att det handlar om en tillfällig lösning och ambitionen är att sänka skatten när det ekonomiska läget ser mer stabilt ut.

I meddelandet framgår att Tyresö kommun står inför ett svårt ekonomiskt läge i kombination med stora kommande investeringar. En förändring av det nuvarande skatteutjämningssystemet som kommer att innebära att kommunen förlorar 23 miljoner från 2020 och en upparbetad pensionsskuld som inte tidigare tagits hänsyn till, är också orsaker till den kommande höjningen.

De kommunala verksamheterna förväntas i år göra underskott med ca 67 miljoner kronor, och enligt S, L och MP är läget svårast inom skolan och äldreomsorgen. Med undantag av år 2017 har kommunen under de senaste sex åren inte uppnått överskottsmålet på 2 procent, vilket anses minimum för att klara en god ekonomisk hushållning och framtida investeringar.  

Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelseordförande. Ser allvarligt på att Tyresö har en svag ekonomi och vill stärka kvaliteten i skolan, där läget är allvarligt idag.

Enligt Mats Linblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, kommer det nya styret ”Tillsammans för Tyresö” omgående starta upp ett genomgripande förändrings och effektiviseringsarbete i kommunen för att få ordning på ekonomin.

Beslut om skattesats måste tas i november. På kommunstyrelsens sammanträde igår återremitterades ärendet.

Foto: TN |

Dela