Busshållplatserna vid Norra Sköndal, Tyresövägen, är en viktig bytespunkt för många resenärer. Hållplatserna är idag inte anpassade för den stora mängd bussar som kör förbi och stannar. Nu planerar Trafikverket för att bygga om och öka trafiksäkerheteten.

Idag finns det endast plats för två bussar åt gången vid hållplatserna. Att det inte räcker till storleksmässigt innebär att ankommande bussar ofta får vänta innan de kan åka in till hållplatsläget. Det finns även brister i trafikmiljön kring hållplatserna. Till exempel är de inte tillgänglighetsanpassade.

Det övergripande målet med projektet enligt Trafikverket är att gående och cyklister ska kunna förflytta sig på ett trafiksäkert sätt, inom och mellan busshållplatserna. Projektets innehåller bland annat:
■ Förlänga busshållplatserna för att skapa utrymme för fyra bussar att stanna på rad på båda sidor av vägen
■ Sätta upp skärmar som avskärmar busshållplatserna från trafiken för att skapa en tryggare och tystare miljö för resenärer som väntar på bussen
■ Förbättra gång- och cykelvägar som ansluter till busshållplatserna
■ Bygga cykelparkeringar
■ Anpassa busshållplatser och anslutande gångvägar till dig som har till exempel rullstol, rullator eller barnvagn.

Trafikverket planerar för byggstart under våren 2024 och att hållplatserna ska vara klara 2026.

Dela