För första gången sedan 90-talet började fler elever på Tyresö gymnasium än vad som tog studenten tidigare under året. Det beror dels på att fler elever söker till de program innan men också på att det startades två helt nya yrkesprogram på gymnasiet.

Under den senaste mandatperioden har ett utvecklingsarbete inletts på Tyresö gymnasium och programutbudet har setts över. Det resulterar i att vård- och omsorgsprogrammet och försäljnings och serviceprogrammet öppnades till skolstarten i augusti.

– Precis så, Tyresö gymnasium har kontinuerligt utvecklats under mandatperioden, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi har bland annat öppnat resursskolan, infört elbilsprofil på fordonsprogrammet och nu öppnade de två nya programmen.

Tyresö gymnasium har under många år haft en dålig ekonomi men efter valet 2018 förändrades det och det nya styret Tillsammans för Tyresö vände underskotten på nästan 10 miljoner till en budget i balans på bara två år. Det har enligt Holmström (S) möjliggjort att man nu också kan utveckla gymnasiet.

– Det har varit en förutsättning, menar han. Först var vi tvungna att få ordning och reda i ekonomin, sedan kunde vi börja utveckla. Det finns en positiv trend på gymnasiet vilket är väldigt, väldigt roligt. Ekonomin går ihop, fler elever söker till våra program och Tyresöborna ha ren väldigt mycket mer positiv bild av vårt gymnasium, som jag tycker att vi nu kan vara stolta över.

Foto: TN Tyresö Nyheter |

Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, träffar
de nya eleverna på försäljnings- och serviceprogrammet.

Dela