Ny parkering, grill- och rastplatser och synliggörande av naturvärden. Den 20 mars väntas kultur- och fritidsnämnden i Tyresö ta beslut om investeringar i Alby friluftsområde. Men oppositionen är kritisk till det bristfälliga underlaget.

– Vi ska ta beslut om investeringar på 3,5 miljoner kronor och det enda skriftliga underlag nämnden fått inför beslut är ett  fem rader långt utlåtande från nämndens ordförande, Dick Bengtsson (M), med en beskrivning av ärendet.

– Det är inte en seriös hantering av kommunens pengar, säger Karin Ljung (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Investeringarna som nämnden väntas ta beslut om rör 3 miljoner till parkeringar, 100 000 till grill- och rastplatser och 400 000 kronor till att synliggöra naturvärden. Investeringarna är en del i ett projekt om att göra Alby friluftsområde mer attraktivt.

– Att rusta upp Alby friluftsområde och göra investeringar som gör att fler kan upptäcka vår fantastiska natur är i grunden något bra men det är viktigt att de beslut som tas baseras på noggranna överväganden och med tillförsikt att de investeringar som görs är de bästa. Det kräver att de beslut som tas utreds och så har inte skett här.

Också Miljöpartiet ställer sig frågande till hur ärendet hanterats.

– Att besluta om 3 miljoner till parkeringar utan att ha undersökt andra alternativ känns inte seriöst. Det finns andra saker vi kan göra som inte innebär fler parkeringsplatser eller att man måste ta bilen för att ta sig till Alby? säger Rickard Ljung (MP), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Foto: TN Christoffer Holmström |

Dela