En ny plan för Wättingeområdet håller på att tas fram. Området sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresövägen i norr. En ny stadsdel kommer att bildas med cirka 800 bostäder i Wättingebacken, i sluttningen nedanför Granängsringen mot Wättinge gårdsväg

Mycket av de naturvärden som finns i området kommer att bevaras och utvecklas. Tyresöborna får ett stråk som består av allehanda aktiviteter, till exempel parkourpark och hundrastgård, och dessutom blir promenad- och cykelvä­ garna upprustade.

Ett nytt bostadsområde kommer att knyta ihop Granängsringen ner mot stråket. Granängsringens östra sida kommer att ombildas till en stadsgata med hus mot vägen på båda sidor. Det kommer att bidra till att öka tryggheten, området idag är dåligt utnyttjat och få människor rör sig i den delen.

Bostäderna högst upp kommer att karaktäriseras av stadsradhus, som sedan övergår i flerfamiljshus längs backen mot stråket. Ett aktivitetstorg kommer att byggas i nära anslutning till Tyresö gymnasium, som numera ser ut att få behålla sin placering

Foto: TN |

Dela