Alla barnen på skolgården vänder sig nyfiket om när kommunens Pop up- biblioteket,
Piglet en rosa utlåningsbuss, tyst rullar in på skolgården. Barn ställer sig i långa rader
för att få titta lite närmre på det som packas ur bussen

.  

Den erfarne bibliotekarien Ursula Rundin presenterar glatt ett utbud med böcker för
Krusboda skolas elever, det är flygande superhjältar, äventyrsresande möss och mycket
annat.  Att läsa med ögon, öron och fingrar via punktskrift är en väg till att öka möjligheter i
framtiden. Läsning är en god väg till utbildning, kunskap och förståelse. Läsning ger verktyg
för att stärka tänkandet vid analys och kreativt nytänkande. När vuxna läser med sina barn
ger de inte bara en stund av trygghet och gemenskap utan även en god vana, en vana som i
sin tur blir en skyddsfaktor för barnets framtida hälsa och som ökar möjligheter för barn att
utbilda sig och med kunskap och förmåga att förstå att kunna göra goda val i framtiden. 
Det är en del i det vi är vana att höra som tidiga insatser i förebyggande och främjande
arbete i kommunen. När vi satsar på det vi vet, utifrån aktuell forskning och vetenskapliga
artiklar, gynnar barnets utveckling i den riktning vi önskar för att skapa goda
samhällsmedborgare som gör kloka val och då kan leva ett gott liv.  

Ett annat klokt val under en spännande och fartfylld dag som fritidshemmets dag är, är att
ägna sig åt rekreation, vila och återhämtning när behov för det kryper på.  Under bokbordet
som dignar av härligt färgglada böcker sticker två par ben ut. Under bordet ligger två elever
och läser. De har krupit in undan “stoj och stim” för en stund, för att hämta andan och
försvinna in sagan och äventyrets eggande värld. En lugn plats måste finnas för de som är i
behov av det, säger Namo Kakakhan som mornar extra kring elever i behov av särskilt stöd. 
Årets fritidshemmets dag inleddes med ett svängande, glädjefyllt Sambatåg som ringlade
mellan bostadshusen runt Krusboda skola. 

– Jag sa ju det! Att det skulle gå bra! säger Jenny Andersson med ett triumferande leende på
läpparna! 

Med all rätt instämmer jag, för att tillit till elevens förmåga är just en stark faktor till att eleven
lyckas. När vi säger att vi stöttar en elev med ett så kallat hjälp-jag så är det inte bara
förmågan att koncentrera sig eller att göra kamratliga och accepterade val i sociala
situationer som en pedagog, elevassistent eller resurs kompenserar för, utan det är även det
brustna självförtroendet, eller en självbild utifrån många misslyckanden i skolans värld. Vi
vuxna i skolan behöver stötta och stärka upp genom att just visa tillit och ingjuta att vi tror på
eleven. 

– Det har gått strålande, precis som jag sa! Med lite förberedelser, ett par hörselkåpor och en
vuxens trygga hand i sin så gick det, berättar Jenny Andersson, en erfaren pedagog som
värnar starkt om alla elevers lika värde! 

Inledningen med Sambatåg var nytt för i år och under planeringsmöte veckan innan så
vändes och vreds frågan i diskussion om hur personalen skulle göra för att ALLA elever på
skolan skulle kunna vara med under dagen. Vi vet att det är utmanande för de elever med
NPF-diagnoser när det är livliga och ljudliga aktiviteter och då måste vi ha både plan A, B
och C, menar Jenny, Namo och Stefan.  

Vid sidan av Namo står Paulina Samuelson som jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbete
och kunskap kring diskrimineringsgrunderna med eleverna i Studion, på skolan. Det som ett aktivt arbete för att motverka kränkningar och mobbning på skolan. Tillsammans med Stefan Vesterlund som är Fritidshemsansvarig så har hon aktiviteten; att måla en gemensam banderoll. Eleverna har målat tillsammans, för att stärka vi-känslan för eleverna på skolan på ett synligt sätt.

Foto: TN Lisa Sigerstad |

Bibliotekets uppsökande verksamhet stärker läslusten hos barnen i Tyresö säger Niklas Wennergren. Madde Karlsson håller så klart med.

Dela