I en tid av svår ekonomisk kris för landets kommuner och regioner står regeringen fast vid en politik som innebär nedskärningar och massvarsel i välfärden. Det pågår en nationell välfärdskris. Landets regioner som har ansvar för sjukvården har 24 miljarder i underskott. Regions Sörmland tvingas varsla 10 procent av vårdanställda. På Sahlgrenska i Västra Götaland riskerar 2000 anställda att mista sina jobb. I en rapport svarar sex av tio lärare svarar att det antingen har skett nedskärningar under 2023, eller att det kommer att ske under nästa år. Det här riskerar att påverka våra barns skolgång och alla som söker sjukvård.

Kan inget göras för att stoppa nedskärningarna? Jo, men då måste kommuner, regioner och staten ta ett gemensamt ansvar. I Tyresö har vi tack vare god ekonomisk hushållning inte behövt genomföra de stora nedskärningar som vi ser runt om i landet, men situationen är ansträngd, inte minst för våra förskolor och skolor. Med ökade kostnader, en hög inflation och uteblivna statsbidrag kan inte kommunen fortsätta att fullt ut kompensera regeringens nedskärningar. I Region Stockholm gör den socialdemokratiska ledningen allt för att vårdpersonal inte ska varslas i vårdkrisen, för att bibehålla en hög tillgänglighet i vården. Men det går inte om inte staten också skjuter till resurser.Den moderata finansministern måste sluta prata, börja agera och leverera.

Det är inte första gången Sverige befinner sig i en kris. Under pandemin insåg den dåvarande socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson att både regioner och kommunerna behövde tillskott. Idag är det inte pandemi utan ekonomisk kris men behoven i sjukvården och kommunernas verksamhet är lika stora. Välfärden i Sverige är en gemensam angelägenhet som finansieras gemensamt av staten och kommunerna. De nuvarande nivåerna på statsbidragen räcker inte och kostnadsökningarna riskerar att skapa stora hål i kommunerna och regionernas ekonomi. Svensk välfärd står inför en kostnadskris och det är barn och sjuka som får betala priset. Vi kräver att den moderata finansministern tar sitt ansvar för den välfärdskris landet står inför och ökar statsbidrag till kommun och region. Välfärden måste prioriteras framför fortsatta moderata skattesänkningar.

Klara Watmani (S) Kommunalråd 

Martin Nilsson (S) Ledamot regionfullmäktige

Dela