Nu är budgeten för 2017 fastställd för Tyresös förskolor och skolor. En budget som tack vare regeringens satsningar möjliggör en lönesatsning och ett utökat antal pedagoger och lärare.

I budgeten för 2017 görs en viss löne- och priskompensation, men i övrigt tycks Tyresös moderatledda majoritet förlita sig på den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar. I Tyresö möjliggör statsbidrag på över 35 miljoner ett utökat antal pedagoger och minskade barngrupper inom förskolan samt lärarlönesatsning och fler lärare på lågstadiet.

Jannice Rockstroh  Socialdemokraternas gruppledare i barn- och utbildningsnämnden kommenterar satsningen:

–  Vi ser givetvis positivt på satsningarna från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Samtidigt anser vi att kommunen själv bör göra egna satsningar istället för att enbart förlita sig på regeringssatsningar. Detta är särskilt viktigt i ett läge där Tyresö hör till de kommuner som har lägst lärartäthet i Sverige, där sjuktalen bland förskolepersonal är mycket höga och där flera skolor under året hotats av inköpsstopp.

En stor förändring inför 2017 är att särskolan får en förändrad tilldelning av medel och att budgeten för barn i behov av särskilt stöd minskar.  Något som upprör Socialdemokraternas gruppledare, Jannice Rockstroh:

–  Med utgångsläget att Tyresö har en låg barnpeng för barn i förskolan och en skolpeng som tvingat till nedskärningar, är det orimligt att skära ner ytterligare på barn i behov av särskilt stöd. Skolans inkluderande uppdrag måste ges rätt förutsättningar.

Foto: TN Gunnar Frisell | Jannice Rockstroh är Sossarnas gruppledare i barn- och utbildningsnämnden.

Dela